İtibar Yönetimi Nedir?

İtibar Yönetimi Nedir

İtibar yönetimi, ciddiye alınması gereken kapsamlı bir yönetim sürecidir.  Bu yönetim süreci, algı oluşturmak için organize edilir. Bu sürece gerçek kişi veya gerçek kurumlar ya da herhangi bir marka dahil olabilir. Toplum ile etkileşim içinde olan herhangi bir varlığın (kişi veya kurum) itibari yönetilebilir.

İtıbar yönetimine ayrıntılı bir şekilde giriş yapmadan önce itibar kavramını kısaca tanımlayalım: Sözlüğe baktığımız zaman itibar kavramının karşısında “saygınlık, güvenilir olma” yazdığını görürüz. Saygınlık, bir değer kazandırır. İtibar edilen herhangi bir şey, daha çok aranır; daha çok istenir.

Bu kavramın önemi o kadar fazladır ki yaşayan bir organizasyonun veya gerçek bir kişinin kalitesini ortaya koyan temel faktör olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim itibar ile ilgili şu söz, bu kavramın ne kadar değerli olduğunu ortaya koyar: “İtibar, paradan daha değerlidir”

Tarih boyunca önemli bir kavram olarak günümüze kadar gelen bu kavram, zor kazanılan bir değerdir. Çünkü kimse prestijli olarak dünyaya gelmez. İnsanların veya markaların yaptıkları onlara saygınlık kazandırır veya kaybettirir. “İtibar çok uzun bir sürede kazanılır, bir gecede kaybedilir”

İtibar Yönetimi Nedir Neden Yapılır?

Saygınlığın idare edilmesi, kamu algısını yönetmek için yapılır. Saygınlığı yönetilen bir marka veya kurumun toplum önündeki değeri arttırılmak istenir. Prestij yönetimi yapılma nedenlerini aşağıdaki gibi 3 madde halinde özetleyebiliriz.

 • Bir marka ve kurumun topluma doğru bir şekilde sunulması
 • Marka veya kurumun bilinirliğinin arttırılması
 • Marka veya kurum imajının güçlendirilmesi

Online İtibar Yönetimi Nedir?

Prestij yönetimini doğru bir şekilde yapmanın çeşitli yolları vardır. Bu kavramın yönetimi tek bir perspektiften değerlendirilen bir süreç değildir. Yalnızca bir açıdan yapılan prestij yönetimi, sağlıklı sonuçlar vermez. Yönetilmesi, yazılı basın ve kitle iletişim araçları gibi farklı mecralar aracılığıyla kapsamlı bir şekilde yapılmalıdır. Günümüzde ise itıbar yönetimi deyince akla ilk olarak online yönetim şekli gelir. Çünkü bu yönetim süreci, artık online/çevrimiçi alanlarda sıklıkla yapılmaktadır.

Online prestij yönetimi, internet ile ortaya çıkan sosyal ağlar ve arama motorlarında yapılan çalışmaları ifade eder. Bu çalışmalarda dijital pazarlama araçları etkilidir. Online saygınlık yönetiminden bahsettiğimiz zaman şu kavram ve araçlar ile karşılaşırız: SEO, Google reklamcılığı, sosyal medya, online içerik yönetimi, blog, dijital pazarlama… Bu araçlar ile kurum veya markaların toplum nezdindeki prestijini korunmaya veya yükseltilmeye çalışılır.

Online saygınlık yönetimi, dijital pazarlama alanında aktif olarak hizmet veren deneyimli sosyal medya uzmanları ve dijital pazarlama yöneticileri tarafından yapılır. Gerek geleneksel gerekse de online prestij yönetimi temelde bir reklamcılık işidir diyebiliriz.

Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir?

Kurumsal yönetiminde insanların markalar ile girdikleri etkileşim seviyesi ölçülür. Saygınlık yönetiminin kurumsal versiyonunda toplumun olumlu ve olumsuz değer yargıları ile ilgili bir tespit yapılır. Yapılan bu tespit doğrultusunda markanın eksik yanları düzeltilmeye çalışılır. Kurumsal prestij yönetiminin ana hedefi şudur:

 • İnsanların bir markayı duyduklarında olumlu tepkiler vermesi

Kurumsal saygınlık yönetimi temel olarak yukarıdaki hedefe odaklanır. Bu doğrultuda online platformlar başta olmak üzere kitle iletişim araçları üzerinden algı yönetimi yapılır. Peki, itiber yönetiminin kurumlara ne gibi faydası vardır: Şimdi bu soruya maddeler halinde cevap verelim.

 • Bir markanın stratejik üstünlüğü ele geçirmesini sağlar.
 • Markayı rakiplerine göre daha fazla öne çıkarır.
 • Marka veya kurumun hizmet süresini uzatır.
 • Kriz ve beklenmedik durumlardan markayı hızlı bir şekilde kurtarır.
 • Müşteri memnuniyetini arttırır.
 • Kısa ve uzun vadede markayı satış hedeflerine ulaştırır.

Prestij Yönetimi Nasıl Yapılır?

Bu yönetim nasıl yapılır konusunun farklı aşamaları vardır. Öncelikle kurumun toplum önündeki itibarı test edilir. Bu ölçüm ve test aşamasında markanın güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılır. Bu aşamada müşteri şikayetleri üzerinde önemle durulur. Tespit aşaması kapsamlı bir şekilde yapıldıktan sonra aksiyon kısmına geçilir.

İnternetin hayatımıza yön vermesiyle itibar yönetimi daha çok dijital medya üzerinde yapılmaya başlamıştır. Örneğin Google başta olmak üzere farklı arama motorlarında bir marka hakkında yazan yorumların niteliği son derece önemlidir. Olumsuz yorumların geri planda kalması veya olumsuz yorumların olumluya dönüşmesi için bir çaba sarf edilir. Aynı şekilde diğer dijital medya kanallarındaki yorumların da olumlu ve memnun edici bir düzeyde olması oldukça önemlidir.

Günümüzde saygınlık yönetimi için başvurulan kaynakları şu şekilde belirtebiliriz:

 • İnternet Sitesi
 • Sosyal Medya
 • Blog
 • Google Arama Motoru
 • Bing, Yandex gibi diğer arama motorları

Online yönetimi yapmak için bu mecralar hedef alınır. Markanın bu mecralardaki itibarı güçlendirilmeye çalışır. Tüm bu çalışmalar, dijital pazarlama teknikleri kullanılarak yapılır. Dijital mecraların yanı sıra konvansiyonel medya analizleri yapmak da markanın prestijini yükseltir. Bu nedenle prestij yönetimini geleneksel medya kanallarında da yapmak, daha olumlu sonuçlar doğurur.