E-İhracat İçin Teşvik Nedir?

e-ihracat nedir

E-ihracat üretilen ürün ve ya hizmetin ülke içindeki pazarlarda satışının yapılmasının yanı sıra, bu ticareti global dünyaya online platformlar üzerinden taşımak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olarak nitelendirebiliriz. Ticaret sektöründe yaşanan hareketlenmelerdeki sınırları büyük oranda ortadan kaldıran e-ihracat, ürün ve hizmetin özgürce yerine ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Dünyanın dört bir tarafında üretilen ürün ve hizmetin, yine dünyanın dört bir tarafına ulaşımının sağlanması e-ihracatın ana fikri olarak söylenebilir.

Günümüzdeki E-İhracat Anlayışı

Her geçen gün gelişen teknolojinin sağladığı yararlar arasında, e-ihracatın yeri de gözle görülür seviyededir. Zira tüccarların kazançları artık sadece dükkanlarında yapmış olduğu satışlar ile sınırlı kalmayıp online mağazalara dahil olmaları ile siparişleri çok daha büyük mecralara ulaşmaya başlamıştır. E- ihracatın ülke ekonomisine olan katkısının yanı sıra ülkeye giren döviz miktarındaki gözlenen artışı ile birlikte, ülkenin dış ekonomik ilişkilerindeki olumlu gelişmeler gözlemlenmiştir.

Bu olumlu gelişmeler ve e-ihracatın ülke ekonomisini hareketlendirmesinin sonucunda, devlet ticaret bakanlığı bünyesinde yapmış olduğu çalışmalar ile e-ticaret firmalarına büyük ölçüde teşvik vermektedir. Global pazarlara dış ihracat yolu ile girmesi firmalara büyük oranda avantaj sağlamasının yanı sıra rekabeti arttırma ve finansal problemler gibi tehditleri de ortaya çıkartmaktadır.

Bu noktada ticaret bakanlığının sağlayacağı e-ihracat teşvik uygulamaları hem firmalar açısından, hem de ülke ekonomisi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu teşviklerdeki nihai hedef, firmaları ihracata daha çok teşvik etmek ve yapılan bu ticaret esnasında oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmaktır. E-ihracat teşvik konusunda firmaların bu teşviki en verimli şekilde kullanması ve devletin de firmalara verdiği yardımın sürekli ve hatta daimi kılması bu prosedürün doğru işleyişi açısından çok mühimdir.

E-İhracat Destekleri için Şartlar

Ticaret bakanlığı tarafından sağlanacak olan E- ticaret teşvik uygulamasından yararlanmak isteyen firmaların, bu sektörde aranan şartlara vakıf olması gerekmektedir. Bu şartlar hakkında sizlere en donanımlı bilgiyi aktaracağız.

Öncelikle aranan şartlar listesinin en başında firmanın şahıs firması olmaması gerekmektedir. Devlet desteğinden faydalanabilmesi adına yatırımcının kuracağı web sitesinin ihracat açısından hitap edeceği ülkenin ana diline de çevrilebiliyor olması aranan şartlar arasındadır. E-ticaret teşvik desteğinden faydalanmak isteyen firmanın satacağı ürün ve ya hizmetin Türkiye’de üretilmiş olması gerekmektedir. Bu aynı zamanda yerli malın kalitesinin de tüm dünya pazarı tarafından tanınıp sevilmesi açısından önemli bir konudur. Bahsi geçen bu özellikleri taşıyan e-ihracat firmalarının ticaret bakanlığı tarafından sunulan teşvikten faydalanabileceği alanlar ise şunlardır;

Satış yapacağı ülkenin ana dilinde kurulmuş olan web sitesi üzerinde bulunan ve Türkçe dilinde olmayan banner reklam giderlerine verilen destek, yine Türkçe olmayan ve internet üzerindeki arama motorlarında yapılan aramaların reklam harcamaları, e-ihracat yapılmak istenilen ülke de şayet marka tescili yapılmak istenirse, marka tescili giderlerine verilen destek, yine hedeflenen ülke de eğer mağaza, showroom ve ya depo açılması istenirse, bu yerlerin kira giderlerine verilecek olan destek, radyo, gazete, billboard, televizyon gibi mecraların reklam amaçlı kullanılmak istenmesi durumunda içeriği Türkçe olmayan reklamlara verilecek destekler, ticaret bakanlığı tarafından e-ihracat teşvik konusu altında sağlanmaktadır.

Hedeflenen ülkede yine reklam amaçlı gönderilmek istenen kalem, ajanda, takvim gibi promosyon malzemeleri yine bakanlık tarafından sağlanmaktadır. İhracat hedefi bünyesinde firmanın yurt dışında bulacağı müşteri için seyahat etmek istemesi durumunda, seyahat giderleri yine bakanlık tarafından sağlanmaktadır.

E-İhracat Teşvikleri Nelerdir?

E- ihracat teşvik konusunda destek oranları bazı durumlarda değişmektedir ama belirli bazı oranlardan bahsetmemiz mümkündür. Buna bağlı olarak;

%50 ila %70 arasında değişen oranlar dahilinde, kira harcamaları teşviki yıllık 100 ile 120 bin dolara kadar ulaşmaktadır. Yine reklam tanıtım faaliyetlerinde bulunmak isteyen firmalar için %60 ila %70 arasında değişen oranlar dahilinde, yıllık 100-250 bin dolara kadar ulaşmaktadır. Son olarak marka tescili konusunda ise devletin e ihracat konusuna vermiş olduğu destek %50 ila %60 oranındaki değişmeler ile yıllık 50 bin dolara kadar ulaşmaktadır.

Vermiş olduğumuz oranlar ve e-ihracat teşvik konusunun sağlamış olduğu faydalar ışığında son olarak değinmek istediğimiz konu, teşvik sürelerinin sizlere aktarılması olacaktır. Ticaret bakanlığı tarafından sağlanan e-ihracat teşviki,  teşvik başvurusunun kabul edildiği an itibari ile başlayıp tam olarak 4 yıl ile sınırlandırılmaktadır.